ช่างนาฬิกา

         กุญแจถ้าเราเปิดร้านทำกุญแจ งานช่างทำลูกกุญแจเป็นงานที่มีเวลาว่างมากพอสมควรคือถ้าได้รายได้ 1,000 – 1,500 บาท/วัน มีลูกค้าเข้าร้านประมาณ 10 กว่าคนเท่านั้นเองสรุปแล้ว 1 วัน ทำงานแค่ 3 – 4 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นเวลาเหลือมากมายเราควรเสริมด้วยการทำนาฬิกาเพิ่มเข้าไปด้วยจะได้มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง เช่น รับเปลี่ยนถ่านนาฬิกา – เปลี่ยนสายนาฬิกา – ตัดสายนาฬิกา – เปลี่ยนสลัก – เปลี่ยนถ่านเกม – เปลี่ยนถ่านรีโมท – เปลี่ยนถ่านเครื่องคิดเลข ก็จะมีเงินเพิ่มอีก 500 – 1,000 บาท (ไม่ต้องรับซ่อม)

        *ทางร้านเรามีการสอนให้ด้วย*

 

       

 

 

  

 

 

       

              

 

 

 

 

                 

 

 

                  *จำหน่ายเครื่องมือซ่อมนาฬิกา – ถ่านทุกรุ่น – สาย – สลัก และอื่นๆ ราคาย่อมเยา*